Ο Καιρός:

Δείτε τα αποτελέσματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε 835 από 847 Ε.Τ. (98,58%)


Δείτε τα αποτελέσματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε 611 από 847 Ε.Τ. (72,14%)

B' Γύρος  (Ενσ. 98,58%) Α' Γύρος Μεταβολή
Ψήφοι % % %
1.  ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Δημιουργία-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
99.416 58,86% 29,13% 29,73%
2.  ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΑΚ
ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΠΕΙΤΕ ΚΑΤΙ......