Ο Καιρός:

Θανάσης Κοσματόπουλος: Τα 7,5 εκ. € φθάνουν σήμερα οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου Σερβίων ΒελβεντούΣύμφωνα με την 108Β / 2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΔήμουΣερβίων Βελβεντού με Θέμα Έγκριση Έκθεσης 4ου τριμήνου 2013 εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, την οποία σας επισυνάπτουμε, οι οφειλές του Δήμου την 31/12/2013 ανέρχονται στο ποσό των 5.472.795,00€ και συγκεκριμένα:

1. Υποχρεώσεις από Δάνεια                                               1.647.584,00
2. Λοιπές Υποχρεώσεις                                                      3.825.211,00
    ( Προμηθευτές, Φόροι, Ασφαλιστικοί
      οργανισμοί, Λοιπές υποχρεώσεις)
       ΣΥΝΟΛΟ                                                                    5.472.795,00
Επιπλέον ποσό Άτοκης χρηματοδοτηςης για                         1.981.555,00
την αποπληρωμή ληξηπρόθεσμων
σύμφωνα με την εγκύκλιο ΟΙΚ. 2
/ 21967
0094 / 13-3-2012 και εγκύκλιο ΥΠΕΣ
10 / 9866 / 16-3-2012  έναντι οφειλομένων
προς τους ΟΤΑ
                  ΣΥΝΟΛΟ                                                          7.454.350,00
Να σημειωθ
εί επίσης οτι τα τελευταία δύο έτη  έχει γίνει αναστολή των πληρωμών του Μακροπρόθεσμου Δανείου.
κλικ εδώ 

                                                                                                                  kozan.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΠΕΙΤΕ ΚΑΤΙ......