Τέσσερις πενταψήφιους τηλεφωνικούς αριθμούς θα έχουν στη διάθεσή τους από την Τετάρτη 23 Απριλίου οι πολίτες προκειμένου να κλείνουν τα ραντεβού τους με τους γιατρούς των μονάδων υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου

Υγείας (ΠΕΔΥ).

Το σύστημα των τηλεφωνικών ραντεβού θα τεθεί σε ισχύ σε 73 πρώην μονάδες του ΕΟΠΥΥ σε όλη τη χώρα, οι οποίες λειτουργούν πλέον υπό την ευθύνη του ΕΣΥ και των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν για ραντεβού στα πενταψήφια τηλεφωνικά νούμερα 14554, 14784, 14884 και