Ο Καιρός:

Μάρμαρο Τρανοβάλτου στην κεντρική πλατεία της Ζακύνθου! Δείτε φωτογραφίες

ouyfofyyufuyfuyfuyfkuyfukjjΕντυπωσιακή θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς τη νέα εικόνα της κεντρικής πλατείας Διονυσίου Σολωμού στη Ζάκυνθο, μετά την ανακατασκευή – βιοκλιματική αναβάθμιση, που βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ολοκλήρωσής της. Μερίδιο σ’ αυτήν την εξαιρετική αναμόρφωση, έχει και η επίστρωση στο μεγαλύτερο ποσοστό της επιφάνειας της νέας πλατείας, με μάρμαρο Τρανοβάλτου Κοζάνης.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον επίσημο πίνακα προμέτρησης, απαιτήθηκαν: