Ο Καιρός:

ΙΚΑ:Τι αλλάζει για εργοδότες και εργαζόμενους με τις νέες ρυθμίσεις

IKAΝέες αλλαγές προβλέπονται για καταβολή εισφορών, εξαγορά βαρέων και ανθυγιεινών και ρύθμιση οφειλών στο ΙΚΑ

Ένα πακέτο αλλαγών σε ό,τι αφορά την καταβολή εισφορών, την εξαγορά βαρέων και ανθυγιεινών και τη ρύθμιση οφειλών στο ΙΚΑ περιλαμβάνεται στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας.

Σύμφωνα με αυτές:

-οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν ταυτόχρονα τις αποδοχές και τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων τους μέσω τράπεζας,
- οι αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις θα υποβάλλονται πλέον σε μηνιαία βάση αντί κάθε τρίμηνο που ισχύει σήμερα, ώστε να επιβάλλονται άμεσα πρόστιμα σε όσους είναι εκπρόθεσμοι.

Όσοι βρίσκονται σε διαδικασία εξυγίανσης και χρωστάνε στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. μπορούν μέχρι τις 30 Απριλίου να υπαχθούν σε προσωρινό διακανονισμό, με βάση το πώς έχει κεφαλοποιηθεί η οφειλή τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2011, και καταβάλλοντας το 10% επί των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.

Η προθεσμία αναστολής λήψης αναγκαστικών μέτρων παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2013 και της εφάπαξ καταβολής και της πρώτης δόσης μέχρι τις 31 Μαΐου της φετινής χρονιάς.

Όσοι απασχολούνται σε εργασίες ή επαγγέλματα, τα οποία εξαιρούνται από τον νέο Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, μπορούν να αναγνωρίσουν με εξαγορά το χρόνο πραγματικής απασχόλησής τους από την 1η Ιανουαρίου του 2012 έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2015, σε εργασίες ή επαγγέλματα τα οποία εξαιρούνται από το νέο Πίνακα των βαρέων, ώστε να εξασφαλίσουν ότι συμπληρώνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις χρόνου ασφάλισης, δηλαδή 3.600 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι 1000 την τελευταία 13ετία πριν από την συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης για τους υπαχθέντες για πρώτη φορά σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης έως και το 1992 ή 3.375 για τους ασφαλισμένους από το 1993 και μετά.

Η εξαγορά του παραπάνω χρόνου, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 1.200 ημέρες ασφάλισης, γίνεται στο μεν ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για κάθε μήνα με ποσοστό εισφοράς 3,60%, στους δε φορείς επικουρικής ασφάλισης με ποσοστό εισφοράς 2% επί του 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπως αυτό ίσχυε την 31.12.2011.
Πηγή:24h NewsRoom

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΠΕΙΤΕ ΚΑΤΙ......