Ο Καιρός:

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης την Πέμπτη 29 Μαρτίου

Tακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης,την Πέμπτη 29 Μαρτίου στις 20.00μ.μ. που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1. Πρόγραμμα εορτασμού για την επέτειο των 100 ετών από την απελευθέρωση.
Εισηγητής: κ. Γελαδάρης Χάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. του Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης


2. Ενημέρωση του Δ.Σ. Κοζάνης περί τροποποίησης των άρθρων του Ν.2190/94, που αφορούν στο κριτήριο της εντοπιότητας σε προσλήψεις φορέων του δημόσιου και ευρύτερου τομέα.
Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης.


3. Εξέταση αιτήματος ενοικιαστών δημοτικών καταστημάτων για μείωση ενοικίων.
Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης.


4. Α)Λήψη απόφασης υπαγωγής του Δήμου Κοζάνης στις διατάξεις της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 268/τ.Α΄/2011), για συμψηφισμό των οφειλών του Δήμου στο Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Ν.3756/09 (ΦΕΚ 53 Α΄) έσοδα.


Β)Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου Κοζάνης, βάσει της εγκυκλίου αρ. 10 αρ.πρωτ. 9866/16-03-2012 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης.


5. Συναίνεση του Δ.Σ. για ξεκίνημα διαδικασιών, για τη χορήγηση άδειας διενέργειας ερευνητικών εργασιών, ύπαρξης μαρμάρων στη θέση ασβεσταριά της Τ.Κ. Μαυροδενδρίου, του Δήμου Κοζάνης, εμβ.39.502,00 τ.μ. , στην ΑΤΛΑΣ ΕΠΕ.
Εισηγήτρια: Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα, Αντ/ρχος Κοζάνης.


6. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τη «Βελτίωση χάραξης της υφιστάμενης οδοποιϊας στη διαδρομή «Κόμβος εκκλησάκι» - Ηπειρώτικα – Μελίσσια – Κόμβος Κοίλων»
Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης


7. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τη «Βελτίωση χάραξης της συνδετήριας οδού από τη Δυτική έξοδο της πόλης μέχρι το κομβικό σημείο (Αηλιόστρατα)
Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης


8. Α)Έγκριση μελέτης του έργου «Εσωτερική Οδοποιϊα νέου οικισμού Κλείτου (Β΄Φάση)
Β)Τρόπος εκτέλεσης έργων, εργασιών, προμηθειών
Γ)Έγκριση Α.Π.Ε.
Δ)Παράταση περαίωσης διαφόρων έργων
Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης.


9. Έγκριση Α.Δ.Σ. της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης:
1) Α.Δ.Σ. 5/2012 «Έγκριση Πεπραγμένων και Οικονομικού Απολογισμού έτους 2011»
2)Α.Δ.Σ. 6/2012 «Κατάρτιση Προϋπολογισμού και Προγράμματος Δράσης 2012»
Εισηγητής: κ. Βασδάρης Θεόδωρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Βιβλιοθήκης.10. Αποδοχή διαφόρων ποσών.
Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2012.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης


11. Έγκριση χορήγησης:
α) Αδειών Υπηρεσιών διαδικτύου, β)Αδειών Τεχνικών παιγνίων, γ)Αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης


12. Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
 
                                                                                                                                 πηγη : kozan.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΠΕΙΤΕ ΚΑΤΙ......