Ο Καιρός:

10 προσλήψεις στο Δήμο Σερβίων Βελβεντού

Ο Δήμος Σερβίων Βελβεντού ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη αναγκών του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ως εξής:
10 ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Πιστοποιητικό εντοπιότητας.
6. Αναλυτική βεβαίωση ενσήμων από το ΙΚΑ, και βεβαίωση ενσήμων ΙΚΑ κατά εργοδότη.
7. Επίσημα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του υποψηφίου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩ­Ν
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Σερβίων- Βελβεντού (/νση: πλ. Ελευθερίας, τηλ: 2464350117) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Πιτένης Θεόδωρος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά, από την Παρασκευή 20-06-2014 μέχρι και την Τρίτη 24-06-2014.
 
                                                                                                              ai-vres

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΠΕΙΤΕ ΚΑΤΙ......