Ο Καιρός:

Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού σε ΑΗΣ Καρδιάς, ΑΗΣ Μελίτης και Υδρ. Παραγ. Κοζάνης


Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού σε ΑΗΣ Καρδιάς, ΑΗΣ Μελίτης και Υδρ. Παραγ. Κοζάνης- Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στον ΑΗΣ Καρδιάς [Υποβολή Αιτήσεων από 12.02.2015 έως 21.02.2015]

- Πρόσληψη ε
κτάκτου προσωπικού στον ΑΗΣ Μελίτης [Υποβολή Αιτήσεων από 18.02.2015 έως 27.02.2015]

- Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Δ/νση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής στον Ν. Κοζάνης [Υποβολή Αιτήσεων από 11.02.2015 έως 20.02.2015]
                                                                               kozanilife.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΠΕΙΤΕ ΚΑΤΙ......